STRATEGI

Ved å gjøre bevisste valg rundt hvordan man ønsker å bli oppfattet, hvilket marked man skal nå eller hvilken posisjon man ønsker er det lett å måle om man har oppnådd ønsket resultat når prosjektet er ferdigstilt.

Markedsføring er en investering man får mest igjen for ved å forankre markedsarbeidet i en strategi og fastsatte mål for prosjektet.

– Slik skapes den beste markedsføringen.
Skroll til toppen