Pakningsdesign

Et godt pakningsdesign er tilpasset identiteten, produktet og D-pack. Skiller seg ut fra konkurrenter,  hensyntar produktets plassering i butikk og vekker interessen for målgruppen. Vi ser på hvordan man kan utvikle designet i forhold til de overnevnte punktene og kan bidra i fht. planlegging av kampanjer rundt lansering og markedsføring av produkt for å øke salg og bidra til økt gjenkjennelse.

– Slik skapes det beste pakningsdesignet.
Skroll til toppen