Logo og Profil

Hensikten med en profil er at den skal opprettholde et helhetlig utrykk på alle flater hvor bedriften presenteres. Profilen skal være tydelig, fungere godt i bruk, og underbygge bedriftens identitet. Utviklingen av de visuelle uttrykkene forankres i bedriftens målgruppe og strategiske mål.
–Slik skapes de beste profilene.

Skroll til toppen