Polarsirkelrådet

Indre-Helgeland Interkommunalt Politisk Råd – er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana og Træna som samlet sett utgjør en befolkning på 35.805. Rådet endret navn til Polarsirkelrådet IPR fra første konstituerende kommunestyremøte etter kommunevalget 2023. Samarbeidet er etablert i henhold til kommunelovens kapittel 18 og deres viktigste oppgave er å løfte fram viktige saker som sikrer en god samfunnsutvikling på Nord-Helgeland, under polarsirkelen.

Logoen er et viktig kjennemerke for regionen og benyttes i alt av presentasjoner opp mot interessenter og styringsinstanser på ulike nivå, blant annet: kommunestyrer, fylkesting og storting. Det er viktig at befolkning og kommunestyrerepresentantene i alle kommunene føler eierskap til logoen og at de også har et bevisst forhold til logoen. Logoen har derfor sterke knytninger til de kommunene som inngår i dette rådet. Bølgene i bunn av logoen representerer kyst og fjord, mens fjellene representerer innlandet. De øvrige visuelle elementene er representative for de ulike kommunene på denne måten:

Træna: Trænafjellene • Rana: Skulpturen Havmannen • Lurøy: Steinkjærringa • Nesna: Nord Universitet • Hattfjelldal: Fjellet Hatten • Hemnes: Rabothytta

Skroll til toppen