Lurøy kommune

SLT-teamet i Lurøy kommune ønsket å utvikle informasjonsmateriell til ungdommene i kommunen som gikk på bruk av rusmidler. Målgruppen var ungdom i ungdomsskolealder og brosjyren skulle brukes for å skape bevisste holdninger rundt rusproblematikken. Brosjyren ble utviklet med små hunder som er med på å formidle budskapet. Hundene er både tøffe og anderledes, og er med på å skape engasjement hos målgruppen. Det ble også produsert opp plakater til alle skolene og helsestasjonene i kommunen. Brosjyren ble nominert til beste publikasjon på Gallaria 2012.

JURYENS KOMMENTAR: Dette er en brosjyre der tekst, bilder og design henger godt sammen.
juryen berømmer modige valg, og og en publikasjon som står for noe – på alle plan!

Skroll til toppen