INDIGO

Prosjektet INDIGO (–Styrket regionalt industrielt innovasjonssystem for grønn omstilling) er finansiert gjennom forskningsrådet og skal øke kompetansen og kapasiteten i regionale forskningsmiljø på Helgeland og dermed styrke den regionale industriens forutsetninger i å lykkes i den grønne omstillingen. Nettsiden er utviklet for å kunne spre informasjon ut til aktuelle samarbeidspartnere og utvalgte målgrupper rundt hva som skjer i prosjektet fram mot 2027.

Se siden her: https://indigoweb.no/

Skroll til toppen