Helgeland Museum

Helgeland Museum skal gjennom ett år rapportere til flere ulike aktører, herunder også Norges kulturminister, rundt sin virksomhet og satsningsområder. De har derfor utviklet et planverk som beskriver nåsituasjon, mål framover og hvordan de skal utvikle sin virksomhet med alle sine underavdelinger.

Et premiss fra kunde var at bildebruken skulle holdes minimal. Dette på bakgrunn av at Helgeland Museum også skal ivareta alt som skjedde før kameraet fikk sin inntreden i vår historie. Ut over det er profilhåndboken brukt som utgangspunkt for å bygge et dokument som skaper gjenkjennelse for leseren.

Publikasjonen ble nominert til beste publikasjon Gallaria 2018.

Skroll til toppen