Senterpartiet

Alternativt Statsbudsjett ble utviklet for Senterpartiets stortingsgruppe i 2020 og 2021. Et omfangsrikt dokument med mye tekst, noen illustrasjoner og mange tabeller som krever intensivt arbeid over en relativt kort periode. Ragne Borge Lysaker er fotograf på de fleste bildene, mens noen bilder ble innhentet fra andre.

Skroll til toppen