Annonse og kampanjer

Annonser skal tydeliggjøre et budskap i forhold til et mål bedriften har. Det kan være utlysning av ledig stilling, budskapsformidling, fokus på produkt, identitetsbygging eller liknende. Vi tar utgangspunkt i målet for å utvikle en annonse eller kampanje som er tilpasset målgruppen og de ulike flater som skal benyttes til formidlingen. Det visuelle uttrykket kan bestå av alt fra grafikk, foto, film og tekst som samlet utgjør et helhetlig uttrykk med høy treff-frekvens på de ulike flatene.

–Slik skapes de beste annonsene.
Skroll til toppen