UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM

Brosjyren som heter "Maten e god den, Det e´kje da....." er en informasjonsbrosjyre utviklet for å formidle informasjon om ernæring for eldre til sykehjemsansatte. Brosjyren setter konkret fokus på tilfeller fra sykehjem i Nordland og mulige løsninger for å bedre ernæringen hos klientene til det bedre. Brosjyren vant kategorien "Beste publikasjon" under Gallaria 2012, og har blitt lagt merke til på nasjonal basis. Brosjyren er trykket i to opplag.

Del på Facebook