TEGNEVERKET ARKITEKTER

Tegneverket har gjennom mange år utmerket seg som ett av Ranas beste arkitektkontor.
Etter flere år med samme logo bestemte de seg for å fornye seg visuellt. De ønsket å utvikle en logo som var mer moderne, og som også synliggjorde elementer fra deres bransje.

Logoen ble utviklet abstrakt, enkel og ren og med et minimalistisk uttykk. Dette understreker en rettning innenfor arkitekturen som har vist seg å komme tilbake i flere tidsepoker i moderne tid, og uttrykket understreker også profesjonalitet og soliditet.

Initialene “T og A” ble brukt som logoelement, og framstår sammen som en arkitekttegnet  konstruksjon. Elementet er med på å trigge nysgjerrigheten, og får betrakteren til å se to ganger på logoen!

Fargene fra den gamle profilen ble gjenbrukt, men den orange fikk en sterkere tone, for å bli mer synlig.

Del på Facebook