Steg Nor

Steg Nor AS (tidligere Omstillingskompetanse AS) ønsket å fornye sin profil for å tilpasse seg et større og bredere marked. Vi har utviklet navn, profil og Facebookside med bildekonsept på bakgrunn av merkevarestrategien som ble utviklet i starten av prosjektet. Resultatet har blitt en tydelig, enkel og svært gjenkjennbar profil som vil synliggjøre bedriften som en viktig aktør inn i framtiden.

 

 

 

 

 

 

 

Del på Facebook