Stavsmarken Gård

Råvaren og produktet har vært utgangspunkt for profilutviklingen til Stavsmarken Gård.
Grisen er hoveddyret på gården, og med denne som utgangspunkt ble logosymbolet
utviklet. Logosymbolet symboliserer ikke bare grisehalen men også 

produktet/pølsen slik den framstår når den er nyprodusert.

 

 

 

 

 

Del på Facebook