Rana Gruber

Fornying av profil gjort for Rana Gruber. De ønsket tydelig gjenkjennelse til den gamle profilen, men ønsket å få på plass et fastsatt malsett der rettningslinjene for bruk var godt beskrevet. Profilhåndboken består i tillegg til det som er vist her av bildekor, banner, flagg, arbeidstøy, hjelm, Powerpoint, stempel, stillingsannonser og faktura.

 

 

 

 

Del på Facebook