Helgeland Museum

Helgeland Museum feirer 10 år i 2013 og i den anledning ønsket de en fornying av profilen sin. Skiløperen er tatt med fra den gamle logoen og er fortsatt et bærende element i profilen og det viktigste kjennemerket utad, den står for både Helgeland og museets historie og danner grunnlaget for resten av profilens elementer og utrykk.

Helgeland museums visjon er et samfunn som endres for framtida med en bevissthet om fortida. “I går, i dag, i morgen” er verdier som også står sentralt i profilen til Helgeland Museum.

Tilsammen har Helgeland Museum nå fått en mer brukervennlig profil som tar hensyn til alle de 17 avdelingene. Ved bruk av den nye profilen vil museet fremstå mer helhetlig, og samtidig vise mangfoldet ved alle avdelingene.

Del på Facebook