Emaus Restaurant

Profilen er bygd opp rundt gamle bilder, detajer og uttrykk som har et tradisjonellt og autentisk preg. Logosymbolet er Emaus i egen person, støvlene i bakgrunnen på menyen har vært hans og flere av detaljene inne i restauranten er fra hans tid. Emaus er günderens bestefar, og historiene om Emaus er dratt inn i restaurantens meny mm. og underbygger profilen på en flott måte.

Del på Facebook