Bark

Da Trevika, en avdeling hos Rana Produkter, ønsket å endre navn og bygge opp en ny profil ble det tatt utgangspunkt i det materiellet de bruker i sine produksjoner. Treet og dets kvaliteter er synlig både inne i skrifttypen og i navnet. 

Del på Facebook