NAV Folder

NAV Mo i Rana bestemte seg for å gjøre flere tiltak for å tilrettelegge for mindre sykefravær på arbeidsplassen. Ett av leddene i dette ble å lage en serie med foldere som arbeidslederne kunne dele ut til sine ansatte. Det ble laget et sett med foldere som deles ut i forskjellige faser i et sykdomsforløp.

Ideen bak brosjyrens utforming var å få det til å ligne på medisinpakkene
alle har i skapet hjemme. Paracet og Paralginforte ble omdøpt i navn, men
ellers er alt beholdt likt. Så hele folderen ser ut som en eske (frem og
bakside) og oppsett på innsiden er også inspirert av pakningsvedlegget.
Her har man tatt den helt ut så langt man har kunnet.

Grønn folder "DUGGFRISK - frisk som en frukt" skal forebygge og gi gode tips om hvordan man har det bra på jobb.

Orange folder "HA DU SETT – det e om å gjær å hyr" er for de som er litt
syke og gir informasjon om hva man kan gjøre.

Rød folder "PLAGEN MIN - det e vørten olite vanskele" er for de som har
blitt skikkelig syk.

Del på Facebook