Lyst

Rana Næringsforening ønsket å endre profilen for de store eventene som arrangeres i byen gjennom året. Vi har utviklet en overordnet profil som skal bære alle profilene som vil bli utviklet til hvert enkelt arrangement –her vist med "midtsommer". "Lyst" er noe man har, noe man kan skape og noe man opplever, derfor ble dette vårt utgangspunkt for det videre arbeidet.

Del på Facebook