HELGELAND HAVBRUKSSTASJON

Helgeland Havbruksstasjon ønsket en modernisering av sin logo. Logoen ble utviklet med tydelig binding til den gamle logoen. Fargene ble beholdt som før, mens logoelementet ble videreutviklet med 3D elementer. Selv med disse justeringene har logoen tydelige likhetstrekk med den gamle.

Del på Facebook